17.9.06

బృందావనమది అందరిది

చిత్రం: మిస్సమ్మ

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే ...

రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందిరివాడేలే .. గోవిందుడి అందిరివాడేలే

ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

2 comments:

Srujana said...

Ultimate song idhi...

Jamuna ala ala tiruguthu aduthu ee pata paduthu unte chudu chakkagaa untundhi..

ika N.T.R gaari donga chupulu...
Savitri gaari bungamuthi...

veetanitikanna sangeetham..aa paata loni sahithyam..
verasi oka manchi pata...
gurthu chesinanduku dhanyavadalu

స్వామి ( కేశవ ) said...

aaa illukuda chaala bavuntumdandoy,
ee song expressions chala highlet ga vunnay,

super song ,
& chala manchi prayatnam chestunnaru meeru , i wish u all thee best..